201504.13
2

W jaki sposób przyznać szczególne korzyści wspólnikowi spółki z o.o. lub nałożyć na niego dodatkowe obowiązki?

Zgodnie z art. 159 k.s.h., jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki. W umowie spółki dopuszczalne jest przyznanie szczególnych korzyści wspólnikowi, a więc takich uprawnień, które wykraczają poza zakres praw wynikających z modelu przyjętego w k.s.h….
201504.13
0

Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

Jako specyficzny rodzaj aportu do spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.) wymienić należy >przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa…
201503.02
1

Upadłość konsumencka – nowa regulacja. Czyli: jak nie płacić długów?

Upadłość konsumencka – nowa regulacja. Czyli: jak nie płacić długów? W ostatnich dniach temat upadłości konsumenta jest bardzo żywy. I dobrze, ponieważ wreszcie ta instytucja zyskała realną możliwość zaistnienia w Polsce. Choć przepisy o możliwości ogłoszenia upadłości przez konsumenta (osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) istniały od jakiegoś czasu, faktyczne ogłoszenie upadłości konsumenta miało miejsce bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć sporadycznie.   Obecnie, a konkretnie…
201503.02
1

Jak wygrać proces cywilny? Czy można przegrać sprawę w sądzie mając rację?

Jak wygrać proces cywilny? Czy można przegrać sprawę w sądzie mając rację? W dniu 3 maja 2012r. weszła w życie nowelizacja  kodeksu postępowania cywilnego dotycząca m.in. likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych (z określonymi wyjątkami) i zasad przedstawiania materiału dowodowego. Mówiąc wprost – zostało zlikwidowane odrębne postępowanie przed sądem gospodarczym, w którym przedsiębiorcy co do zasady dochodzili swoich roszczeń i zmieniły się przepisy regulujące kiedy należy przedstawić…