Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

2 kwietnia 2021 Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła świadczy na rzecz Spółki usługi prawne począwszy od stycznia 2019 roku do chwili obecnej. Podczas dotychczasowej współpracy, zespól Kancelarii pod kierunkiem adwokata Łukasza Czuła, zapewnia kompleksową obsługę prawna w bieżącej działalności naszej Spółki m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, w szczególności mając na uwadze przepisy związane z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych. Usługi świadczone przez Kancelarie charakteryzuje kompleksowość, szybkość w działaniu, a jednocześnie skrupulatność i staranność oraz wysoki poziom merytoryczny. Dotychczasowe doświadczenie i współpraca upoważniają nas do zarekomendowania Kancelarii Ochotnicki i Czuła jako profesjonalnego partnera w świadczeniu usług prawnych.
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

SPZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

31 marca 2021
Działając w imieniu SPZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, począwszy od czerwca 2019 roku świadczy na nasza rzecz kompleksową obsługę prawną. Przedmiotem współpracy są w szczególności zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta, prawa gospodarczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Na uwagę zasługuje sprawność i profesjonalizm działania prawników Kancelarii, w szczególności w osobie mecenasa Łukasza Czuła. Skuteczność w działaniu, bogata wiedza, sumienność i rzetelność oraz zrozumienie specyfiki działania podmiotu leczniczego zapewniają kompleksową obsługę prawną. Polecamy i rekomendujemy Kancelarie Adwokacką Ochotnicki i Czuła, jako sprawdzonego partnera biznesowego.
SPZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Archiwum Państwowe w Warszawie

13 marca 2015 archiwum panstwowe
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy niniejszym zaświadcza, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 35 lok. 79, świadczy na rzecz naszej instytucji stałą obsługę prawną. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:
 1. opracowywanie i uzgadnianie projektów opinii prawnych,
 2. doradztwo prawne i udzielanie wyjaśnień w bieżącej działalności Archiwum,
 3. opiniowanie i redakcja zarządzeń, postanowień oraz decyzji administracyjnych,
 4. opiniowanie umów,
 5. zastępstwo przed sądami administracyjnymi.
Bazując na dotychczasowej współpracy i doświadczeniu, poświadczam że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła rzetelnie i z należytą starannością wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków, a usługi prawnicze świadczone są w sposób profesjonalny.
Archiwum Państwowe w Warszawie

Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo sp. z o.o.
21 czerwca 2013
Działając w imieniu ZOZ „Legionowo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, niniejszym zaświadcza, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, prowadzi od kwietnia 2011 roku stałą obsługę prawną naszej Spółki. Zakres usług Kancelarii obejmuje między innymi:
 1. opracowywanie opinii prawnych, umów oraz innych aktów związanych z bieżącą działalnością Spółki w tym dotyczących spraw przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 2. doradztwo prawne i udzielanie wyjaśnień w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego w związku z funkcjonowaniem Spółki jako podmiot leczniczy,
 3. pomoc w zakresie prawa pracy w tym redakcja regulaminów wynagradzania oraz pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uczestnictwo w rozmowach ze związkami zawodowymi,
 4. doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych,
 5. uczestnictwo w negocjacjach,
 6. zastępstwo przed sądami, prokuraturą oraz innymi urzędami i instytucjami.
Bazując na dotychczasowej współpracy i doświadczeniu, oświadczam, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła rzetelnie i z należytą starannością wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków, a usługi prawnicze świadczone są w sposób profesjonalny.
NZOZ Legionowo

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice
6 lutego 2015 referencje-PZOZ
W imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach miło jest mi poinformować, iż Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, począwszy od 2013 roku, realizuje na rzecz Szpitala obsługę prawną polegającą w szczególności na:
 • Stałym doradztwie pranym w prowadzeniu działalności,
 • Opiniowaniu i tworzeniu umów oraz dokumentów wewnętrznych
 • Zastępstwie w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych,
 • Doradztwie w zakresie zamówień publicznych,
 • Uczestniczeniu w negocjacjach,
 • Prowadzeniu szkoleń w zakresie prawa medycznego, prawa pracy i praw pacjenta.
We współpracy z Kancelarią Ochotnicki i Czuła szczególnie cenię możliwość zwrócenia się z każdym problemem oraz otwartość na znalezienie najlepszego rozwiązania. Bieżąca obsługa prawna Kancelarii stanowi rzeczywiste wsparcie dla Naszego Szpitala. Wysokie kwalifikacje, szybkość jak również skuteczność podejmowanych działań w połączeniu z osobistym zaangażowaniem prawników Kancelarii powodują, że nasza współpraca przynosi wiele pozytywnych rezultatów. W związku z powyższym polecam Kancelarię Ochotnicki i Czuła jako sprawdzonego partnera w zakresie świadczenia usług prawniczych.
PZOZ Starachowice

Polishmedic S.A.
10 stycznia 2013 PolishmedicSA
Niniejszym, w imieniu Polishmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, informujemy, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, świadczyła na rzecz naszej Spółki usługi prawne w zakresie zawartych umów handlowych oraz przygotowywania protokołów z posiedzeń organów spółki Polishmedic S.A. Kancelarię cechuje pełen profesjonalizm oraz wysoka jakość świadczonych usług. W związku z powyższym zdecydowanie rekomendujemy Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła jako rzetelnego partnera w zakresie obsługi prawnej.
Polishmedic S.A.

Abicus sp. z o.o. Biuro Rachunkowo – Prawne
10 maja 2013 Abicus- referencje
Niniejszym, w imieniu Abicus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki oferującej kompleksową obsługę podatkową informujemy, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, świadczy na rzecz naszej Spółki usługi prawne mające za przedmiot zastępstwo procesowe (postępowanie sądowe). Kancelaria wykazała się zaangażowaniem w prowadzeniu zleconych przez naszą Spółkę spraw. Z uwagi na powyższe rekomendujemy i polecamy Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła, mogąc zaświadczyć, iż oferuje ona w pełni profesjonalne usługi prawne dla biznesu.
Abicus Sp. z o.o. Biuro Rachunkowo – Prawne

Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy Wiking
14 października 2014 Wiking- referencje skan
W imieniu Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Wiking” zaświadczam, iż Kancelaria Ochotnicki i Czuła z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Wiking” specjalistyczne usługi prawne, w szczególności w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z innymi Kancelariami stwierdzam, iż  obsługa prawna firm oferowana przez Kancelarię Ochotnicki i Czuła świadczona jest wyjątkowo rzetelnie i spełnia wysokie standardy obowiązujące w renomowanych kancelariach. Wysoki poziom obsługi prawnej sprawia, iż dotychczasowa współpraca jest bardzo dobra i przynosi wiele pozytywnych rezultatów – m.in. usługi Kancelarii pozwoliły na wygranie dwóch spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z uwagi na powyższe, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, iż  Kancelaria Ochotnicki i Czuła to naprawdę skuteczni prawnicy.
Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy Wiking Właściciel Tomasz Kołaczyński

Aplus Telekom
20 czerwca 2014
Działając w imieniu przedsiębiorstwa Aplus Telekom z siedzibą w Warszawie, autoryzowanego przedstawiciela sieci telefonii komórkowej, zaświadczam niniejszym o fakcie dostarczania przez Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła obsługi prawnej na rzecz zarządzanej przeze mnie firmy. Świadczone usługi prawne dotyczą doradztwa prawnego w kwestiach bieżącej działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne i prawo handlowe. W trakcie współpracy korzystałem również ze specjalistycznej wiedzy adwokatów Kancelarii w zakresie analizy zawieranych umów handlowych, negocjacji biznesowych oraz przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwie. Znajomość potrzeb klienta biznesowego oraz specyfiki branży przez adwokatów Kancelarii jest niezaprzeczalnym atutem. Zaangażowanie adwokatów w prowadzone sprawy dało wymierny efekt finansowy dla firmy. Doceniając dbałość prawników Kancelarii o dostosowanie obsługi prawnej do potrzeb naszej firmy, z pełnym przekonaniem polecam Kancelarię Ochotnicki i Czuła jako świadczącą profesjonalną obsługę prawną firm.
Aplus

KOOPERATOR Fundusze Unijne
10 września 2013 Kooperator- referencje
Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła z siedzibą w Warszawie, począwszy od 2012 roku, świadczy na rzecz firmy KOOPERATOR z siedzibą w Warszawie usługi i pomoc prawną. Świadczone usługi prawne dotyczą bieżącej działalności naszego przedsiębiorstwa. Ponadto prawnicy Kancelarii wykonują usługi zastępstwa procesowego w sprawach prawa pracy i administracji. Kancelaria wykazuje się zaangażowaniem i profesjonalizmem w prowadzeniu zleconych przez naszą firmę spraw. Z uwagi na powyższe rekomendujemy i polecamy usługi Kancelarii jako kompetentnego partnera do współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Piotr Lichwa

Kooperator


Riset Polska
21 czerwca 2013
Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, począwszy od stycznia 2011 roku, świadczy na rzecz RISET POLSKA z siedzibą w Warszawie stałą obsługę prawną. W ramach dotychczasowej współpracy czynności Kancelarii dotyczyły m.in.: pomocy prawnej związanej z bieżącą działalnością firmy RISET POLSKA ( umowy, dokumenty wewnętrzne, opinie prawne), prowadzeniem spraw w postępowaniu gospodarczym, egzekucyjnym oraz dotychczasowych windykacji należności, obsługi firmy w zakresie prawa pracy, a także uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach. Potwierdzamy wysokie kwalifikacje, profesjonalizm jak również skuteczność podejmowanych działań przez Kancelarię. W związku z powyższym polecamy Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła jako rzetelnego i solidnego partnera w zakresie usług prawniczych.
Riset Polska

Biopax – WBWW sp. z o.o.
24 czerwca 2013
BIOPAX-WBWW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 82 współpracuje w ramach umowy stałej obsługi prawnej z Kancelarią Adwokacką Ochotnicki i Czuła począwszy od 2008 roku. Kancelaria sprawnie i skutecznie rozwiązuje wszelkie kwestie wymagające wiedzy prawniczej m.in. w sprawach gospodarczych, handlowych, sądowych, windykacyjnych czy też związanych ze stosowaniem prawa własności przemysłowej. Zespół Kancelarii oraz osobiste zaangażowanie adwokata Łukasza Czuła powoduje, że zlecone zadania wykonywane są na najwyższym poziomie. Współpraca przebiega ponadto w miłej atmosferze sprzyjającej podtrzymywaniu i budowaniu wzajemnych relacji. Dziękujemy za owocny przebieg dotychczasowej współpracy oraz rekomendujemy zespół prawników Kancelarii Ochotnicki i Czuła jako profesjonalnych fachowców w dziedzinie prawa gospodarczego.
Biopax

Sciamus Polska sp. z o.o.
14 czerwca 2014 Referencje-Sciamus
Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, począwszy od 2010 roku, świadczy na rzecz SCIAMUS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usługi i pomoc prawną. Wysokie kwalifikacje, rzetelność, pełna determinacja, jak również skuteczność podejmowanych działań w połączeniu z osobistym zaangażowaniem prawników Kancelarii powodują, że nasza współpraca przynosi wiele pozytywnych rezultatów i spełnia wszystkie stawiane przez naszą Spółkę oczekiwania. Kancelaria świadczy na naszą rzecz usługi obejmujące w szczególności:
 • bieżące doradztwo i konsultacje prawne z zakresu prawa handlowego i cywilnego
 • pomoc w zgłaszaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzenie i opiniowanie umów, w szczególności z zakresu IT i nowych technologii
 • udział w negocjacjach
 • zastępstwo prawne
 • due diligence
W związku z powyższym, z pełnym przekonaniem udzielamy rekomendacji Kancelarii Adwokackiej Ochotnicki i Czuła jako wiarygodnego oraz solidnego partnera w zmaganiach z najbardziej wymagającymi projektami.
Sciamus

E-Generation sp. z o.o.
20 lutego 2013 Referencje-E_generation
W toku kilkuletniej współpracy ze E-Generation Sp. z o. o., Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła wykonywała szereg usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. Obejmowały one w szczególności przygotowanie i analizę umów handlowych, bieżące doradztwo prawne na rzecz spółki oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych. Adwokaci Kancelarii Adwokackiej Ochotnicki i Czuła w Warszawie legitymują się wysoką znajomością przepisów prawa, orzecznictwa oraz praktyki sądowej. Z przyjemnością możemy rekomendować Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła jako sprawdzonego i solidnego doradcę prawnego na rzecz biznesu.
E-Generation sp. z o.o.

Cloud Ant Technologies sp. z o.o.
11 czerwca 2013 Referencje-Cloud_Ant
W imieniu spółki Cloud Ant Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym mam przyjemność potwierdzić, iż Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła świadczy na rzecz Spółki pomoc prawną polegającą na koordynacji oraz przygotowaniu dokumentów związanych m.in. z kwestiami organizacyjnymi i rejestrowymi. Działania Kancelarii wyróżniają się profesjonalizmem i bardzo dobrą znajomością przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz umiejętnością zastosowania ich w praktyce. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi Kancelarii Adwokackiej Ochotnicki i Czuła wszystkim podmiotom oczekującym profesjonalnej obsługi prawnej.
Cloud Ant Technologies sp. z o.o.

Sonic Chemia
16 lutego 2014 Sonic Chemia
W imieniu firmy Sonic specjalizującej się w dostarczaniu środków stosowanych w przemyśle, zaświadczam niniejszym, iż w ramach wykonywanej działalności gospodarczej miałem przyjemność współpracować z Kancelarią Adwokacką Ochotnicki i Czuła z uwagi na prowadzoną obsługę prawną zarządzanego przeze mnie przedsiębiorstwa. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych, mogę polecić Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła jako rzetelnego partnera prawnego dla biznesu. Na podstawie zaangażowania w sprawę, którą finalnie Kancelaria wygrała w sądzie na moją rzecz, mogę stwierdzić, iż tak powinien działać każdy dobry adwokat. W uznaniu rzetelności świadczonej obsługi prawnej, przedkładam zatem niniejszy list referencyjny.
Sonic Chemia

Eko Energia – Fotowoltaika sp. z o.o.
14 czerwca 2013 Eko Energia – Fotowoltaika sp. z o.o.
Działając w imieniu spółki Eko Energia – Fotowoltaika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie zaświadczam, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 35/79 wykonywała na rzecz naszej Spółki szereg czynności obejmujących kwestie rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Świadczone usługi prawne dotyczą również bieżącej działalności Spółki. Bazując na dotychczasowej współpracy i doświadczeniach, polecamy usługi Kancelarii Ochotnicki i Czuła jako świadczącej profesjonalną pomoc i opiekę prawną.
Eko Energia – Fotowoltaika sp. z o.o.

Optima Polska sp. z o.o.
13 czerwca 2013 optima
Niniejszym, w imieniu OPTIMA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informujemy, że Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła, świadczyła na rzecz naszej Spółki usługi prawne w zakresie zawartych umów handlowych, w tym również negocjacje. Kancelaria wykazała się zaangażowaniem i profesjonalizmem w prowadzeniu zleconych przez naszą Spółkę spraw. Z uwagi na powyższe rekomendujemy i polecamy usługi Kancelarii jako kompetentnego partnera do współpracy w zakresie obsługi prawnej.
Optima Polska sp. z o.o.

Deep – Agencja Usługowo – Reklamowa
2 października 2012 Deep- referencje
W imieniu Agencji Usługowo – Reklamowej Deep specjalizującej się w kolportażu ulotek, składam poniższy list polecający dla Kancelarii Adwokackiej Ochotnicki i Czuła. W ramach dotychczasowej współpracy miałem okazję pozytywnie ocenić pracę specjalistów Kancelarii oraz skuteczność prowadzonych działań prawnych. W ramach prowadzonych działań Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła wygrała spór sądowy z jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Wobec powyższego kolejny problem prawny jaki pojawił się w ramach prowadzonej działalności również został przekazany do Kancelarii, jako sprawdzonego partnera. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, iż Kancelaria Adwokacka Ochotnicki i Czuła jest godna polecenia dla przedsiębiorców szukających dobrego adwokata. Dlatego też, dziękując za dotychczasową współpracę, rekomenduję jej usługi.
    Deep – Agencja Usługowo – Reklamowa

Ation
14 czerwca 2014 Referencje-Ation
W imieniu ATION z siedzibą w Warszawie z przyjemnością pragnę zarekomendować Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła z siedzibą w Warszawie jako firmę prawniczą o wysokim standardzie świadczonych usług. W ramach prowadzonej współpracy Kancelaria wykazała się zaangażowaniem i profesjonalizmem, prezentując wysoki poziom wiedzy prawniczej tak w zakresie przepisów prawa jak i orzecznictwa sądowego. Podkreślić przy tym należy, iż w swoich działaniach zawsze miała na względzie interes Klienta. Potwierdzam niniejszym skuteczność Kancelarii Ochotnicki i Czuła w prowadzeniu sporów sądowych – dzięki wniesionej apelacji, sprawa została wygrana w 100%. Z uwagi na powyższe polecam usługi Kancelarii jako kompetentnego partnera do współpracy w zakresie obsługi prawnej.
Ation

[/full_width]
Artex
12 stycznia 2015 referencje- Artex
W ramach podziękowania za udzieloną przez Kancelarię Adwokacką Ochotnicki i Czuła profesjonalną pomoc prawną, przekazuję list referencyjny rekomendując usługi Kancelarii innym przedsiębiorcom. Pragnę niniejszym podkreślić zaangażowanie włożone w świadczone usługi adwokackie. Szczególne wyrazy uznania pragnę wyrazić odnośnie prowadzonych przez Kancelarię negocjacji biznesowych w obszarze prawa nieruchomości. Profesjonalne podejście pozwoliło na uzyskanie korzystnych warunków umów a zarazem utrzymanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentami. Równie wysoko oceniam poziom merytoryczny w zakresie analizy specjalistycznych umów wykorzystywanych w ramach prowadzonego biznesu. Duża merytoryczna wiedza prawnicza oraz znajomość środowiska biznesu ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonej obsługi prawnej. Wobec powyższego z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi prawników Kancelarii jako fachowców w dziedzinie prawa gospodarczego. W trwającej od roku 2013 współpracy, Kancelaria Ochotnicki i Czuła wykazała się profesjonalizmem, który winien charakteryzować każdą renomowaną kancelarię adwokacką.
Artex