Każdy Klient zostaje objęty osobistą opieką konkretnego prawnika oraz partnera Kancelarii. 
Zawsze gotowi jesteśmy spotkać się z Państwem oraz wysłuchać Państwa problemów.

 

Partnerzy

Dominik Ochotnicki

Adwokat Dominik Ochotnicki - dyplom na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym (odszkodowania, nieruchomości, sprawy małżeńskie) oraz gospodarczym (obsługa bieżąca spółek, umowy, negocjacje, prawo upadłościowe) jak również prawie pracy. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców m.in. Biura Głównego Tesco Polska Sp. z o.o., a także w prowadzeniu spraw gospodarczych, cywilnych i karnych.

Łukasz Czuła

Adwokat Łukasz Czuła – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa cywilnego (odszkodowania, nieruchomości, sprawy o rozwód), gospodarczego (obsługa przedsiębiorców) oraz prawa karnego, w szczególności obrony w postępowaniach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych i spraw narkotykowych. Wielokrotny pełnomocnik procesowy w sprawach sądowych i administracyjnych. Stały doradca prawny wielu podmiotów gospodarczych. Współautor i prowadzący szkolenia z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta i prawa Unii Europejskiej.

Współpracownicy

Michał Kade

Radca prawny Michał Kade – specjalista w zakresie prowadzenia spraw korporacyjnych i prawnych oraz z zakresu Compliance firm z sektora usług ubezpieczeniowych, finansowych, produkcyjnych, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zarządzania aktywami (asset management), zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zarządzał zespołami oraz monitorował przebieg realizacji projektów z zakresu obrotu nieruchomościami, ubezpieczeń, zamówień publicznych, transakcji M&A jak również przekształceń i podziałów spółek, z uwzględnieniem kosztów, jakości, terminowości oraz specjalnych wymagań klientów. Biegle włada językiem angielskim, posługuje się również językiem niemieckim.

Marta Katarzyna Piasecka

Adwokat Marta Katarzyna Piasecka – dyplom na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie zajmuje się prawem karnym i cywilnym w szczególności sprawami dotyczącymi dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Horoszko

Adwokat Katarzyna Horoszko – ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz ekonomię o specjalizacji Obsługa rynku nieruchomości – Wycena nieruchomości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 2010 roku współpracuje z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie pracy oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego.

Anna Ochotnicka

Radca prawny Anna Ochotnicka – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa bankowego, specjalizuje się również w prawie cywilnym i gospodarczym. Szczególny obszar jej zainteresowań zajmuje tematyka dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w wypadkach komunikacyjnych.

Dariusz Lepak

Radca prawny Dariusz Lepak – dyplom na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; specjalizuje się w prawie cywilnym (umowy, nieruchomości), gospodarczym (obsługa spółek, negocjacje) oraz administracyjnym (prawo budowlane); posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz negocjacji biznesowych.

Zbigniew Ochotnicki

Radca prawny Zbigniew Ochotnicki – dyplom na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na listę radców prawnych został wpisany w roku 1984. Długoletni pracownik największego polskiego ubezpieczyciela - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prawie odszkodowań, prowadzi stałą obsługę prawną organów administracji i przedsiębiorców. Wszechstronna wiedza prawna poparta wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie wykonywanej praktyki radcy prawnego stanowi gwarancję pomyślnego przeprowadzenia każdej sprawy.

Natalia Zahubień

Asystent